ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินแจ้งข่าวสารและกิจกรรม

Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก Close the care gap ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน 
 
+วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
+เวลา 09.00 – 15.00 น. 
+ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง 
 
+รับชม Live! เปิดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมรับฟังเสวนา ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ในเวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินรายการโดย ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
 
+ยืนหยัดลุกขึ้นป้องกันมะเร็ง กับการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสวนาโดย นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร  หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
+มะเร็งรุกมา เราลุกขึ้นสู้ด้วยกัน เข้าถึงนวัตกรรมวิทยาการขั้นสูงของการตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับ พญ.ชนิสา โชติพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา และพญ.เอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล อายุรแพทย์เฉพาะทางโลหิตวิทยา ศูนย์โลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด
 
+เติมเต็มการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็ง พูดคุยกับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ พญ.กตัญญุตา นาคปลัด แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พญ.จิดาภา สำราญ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช ถึงนวัตกรรมยุคใหม่เป็นมะเร็งก็มีลูกได้
 
ภายในงานพบกับกิจกรรมร่วมลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน
ขอเชิญชวนสตรีไทย อายุระหว่าง 30-59 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Self Sampling โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
+ให้คำปรึกษานัดหมาย และแนะนำสิทธิการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ผู้ป่วยกรุณาเตรียมข้อมูลปรึกษา อาทิ ประวัติการรักษา รายงานการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลทางรังสีวินิจฉัยพร้อมซีดี รายงานผลทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อพร้อมสไลด์บล็อก (ถ้ามี) ผลชิ้นเนื้อไขกระดูก (ถ้ามี) เพื่อเข้ารับการคัดกรอง
+ให้คำปรึกษาวางแผนการมีบุตรสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
+ให้คำปรึกษาแนะนำการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
+แนะนำโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
+ให้คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์เสริมบุคลิกภาพ เช่น เต้านมเทียม วิกผม หมวก
 
//ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำกิจกรรม “เย็บเต้านมเทียม” กับสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม//
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก > https://lin.ee/Pm5tXGr