คำแนะนำในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

คำแนะนำในการเข้ารับบริการ ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หน่วยงานภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสถานพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่ทางฝั่งตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นของประเทศ และให้การรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายสาขาที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ก้าวนำทันสมัยระดับมาตรฐานสากล ก้าวสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ครบวงจรที่สามารถให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมทุกโรค ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา และให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการเป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค ภายใต้หลักปรัชญา “ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา”

ปัจจุบันเปิดให้บริการศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย

1) อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่ 
ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

❇️ มะเร็งวิทยา ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง / เคมีบำบัด / การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า / การรักษาแบบประคับประคอง

❇️ รังสีรักษามะเร็งวิทยา          

❇️ เวชศาสตร์นิวเคลียร์            

❇️ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

❇️ โลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด     

❇️ เต้านม        

❇️ สุขภาพสตรี

❇️ กุมารเวชกรรม

❇️ ทางเดินอาหารและตับ

❇️ ศูนย์โรคไต

❇️ เทคโนโลยีจักษุวิทยา 

❇️ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

❇️ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

❇️ ทันตกรรม

2) อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 5 
ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

❇️ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

❇️ ออร์โธปิดิกส์

❇️ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

❇️ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

❇️ หัวใจและหลอดเลือด

❇️ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด

❇️ อายุรกรรม (โรคไต / ภูมิแพ้ / ต่อมไร้ท่อ / ระบบประสาท / ข้อและรูมาติสซึม / รักษ์สมอง / ทั่วไป)

❇️ เบาหวานและโรคเมตาบอลิก

❇️ ศัลยกรรม (ระบบทางเดินปัสสาวะ / ระบบประสาท / ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / ตกแต่ง / ทรวงอก / ทั่วไป)

❇️ ส่งเสริมสุขภาพ

3)อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่

❇️ ตรวจเพทสแกน (เพทซีที / เพทเอ็มอาร์ไอ)

❇️ ผลิตสารเภสัชรังสี

❇️ เวชศาสตร์นิวเคลียร์

4) อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ถ.จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ หมายเลข 8 
ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

❇️ โรคระบบทางเดินหายใจและโควิด-19

❇️ ผิวหนังและเลเซอร์

❇️ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

❇️ ห้องปฏิบัติการเอ็มอาร์ไอ


คำแนะนำการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่

❇️ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถส่งประวัติปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าผ่านเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital (กดเพิ่มเพื่อน: http://nav.cx/8DqLuQm) เลือกหัวข้อและชนิดมะเร็งที่ต้องการปรึกษา พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อส่งปรึกษา อาทิ ประวัติการรักษา รายงานการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลทางรังสีวินิจฉัยพร้อมซีดี รายงานผลทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อพร้อมสไลด์บล็อก (ถ้ามี) ผลชิ้นเนื้อไขกระดูก (ถ้ามี) เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไปเพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

❇️ผู้ป่วยรายใหม่โรคอื่น ๆ สามารถสอบถามและนัดหมายกับศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ ผ่านทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital (กดเพิ่มเพื่อน: http://nav.cx/8DqLuQm) โดยกดเลือกเมนู “ศูนย์การรักษา” เลือกศูนย์การรักษาที่ท่านสนใจเพื่อสอบถามและนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยเมื่อมาโรงพยาบาล

1. ผู้ป่วยใหม่ ติดต่อทำประวัติใหม่ที่เวชระเบียน ผู้ป่วยเก่าเสียบบัตรประชาชนที่ตู้เปิด VN เพื่อนำไปติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์การรักษาที่มีนัดหมาย

2. เข้ารับบริการทางการแพทย์กับศูนย์การรักษาที่ได้นัดหมายไว้ ตามวัน-เวลาที่ได้รับนัดหมาย

3. เมื่อพบแพทย์เสร็จเรียบร้อย รอรับบัตรนัดหมายและใบแจ้งติดต่อการเงิน-ห้องยา

4. ติดต่อการเงิน โดยรอเรียกชำระเงินค่ารักษาพยาบาลตามหมายเลขคิวที่ได้รับ ทั้งนี้ การชำระเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร

5. ติดต่อรับยา (ถ้ามี) เรียกตามลำดับหมายเลขคิว

** สำหรับผู้รับบริการที่มีนัดหมายกับศูนย์การรักษาที่เปิดให้บริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CRA Online เพื่อเข้าถึงระบบการให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบiOS>> https://apps.apple.com/th/app/craonline/id1662051911

สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบAndroid>> http://file.myhealthgroup.net/public/beta/craonline-beta01.apk

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้ารับบริการตรวจเพทสแกน

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทด้วยเครื่องเพทซีทีและเครื่องเพทเอ็มอาร์ไอ โดยผู้ป่วยที่มีใบสั่งตรวจโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศสามารถนัดหมายการตรวจได้ทาง LINE @petscanchulabhorn หรือโทรนัดหมายที่เบอร์ 096-091-8369 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์  เวลา 08.00-20.00 น.

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้ารับบริการตรวจทางภาพวินิจฉัย

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือซีทีสแกน และเครื่องเอ็มอาร์ไอ ผู้ป่วยที่มีใบสั่งตรวจทางรังสีวินิจฉัย สามารถนัดหมายการตรวจได้ทาง LINE @ditp.chulabhorn หรือโทรนัดหมายที่เบอร์ โทร 02 576 6298/6299 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น. และเปิดให้บริการเอกซเรย์ทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง

คำแนะนำสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกและมีอาการป่วยที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ติดต่อคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ได้ที่ https://ari.cra.ac.th

ติดต่อสายด่วนศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร 1118 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กด 1

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมโรคเฉพาะทาง ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ  โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกและข้อ โรคทางจักษุ โรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ และโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ โดยได้พัฒนายกระดับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และยังมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมการตรวจรักษา ตลอดจนถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ณ ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐบาล ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี 


โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ได้แก่

1. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

2. ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอย 5)

3. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่ ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL 

(ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

1. สำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ที่ต้องการเข้ารับบริการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็งแบบ NEW NORMAL ผ่านระบบ Teleconsultation for Oncology ในเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” ทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไป เพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

2. สำหรับผู้ป่วยใหม่ (โรคอื่น ๆ) สามารถสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นในคลินิกการรักษาที่ท่านสนใจ ผ่านLINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในเมนู “ศูนย์การรักษา” 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยเก่า ตามมาตรการปรกติวิถีใหม่ หาหมอสไตล์ NEW NORMAL (ไม่ต้องมาโรงพยาบาล)

  • สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายในระบบ และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้
  • เป็นผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี หรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรังและอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี 

​สามารถแจ้งขอพบแพทย์ผ่านทางไกล (Tele – Medicine) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการดังต่อไปนี้

  1. ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านโทรศัพท์กับศูนย์การรักษาที่ผ่านเข้ารับบริการ
  2. พยาบาลติดต่อไป ตามวัน-เวลา ที่นัดหมาย เพื่อรับการปรึกษาแพทย์ผ่านโทรศัพท์ หรือระบบ LINE Call และ LINE Video Call
  3. เมื่อการปรึกษาแพทย์เสร็จสิ้น รอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
  4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงบริการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru กรณีมียาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วย กรณีมาโรงพยาบาล

  1. สำหรับผู้ที่มาโรงพยาบาลครั้งแรก ติดต่อทำประวัติใหม่ ณ จุดเวชระเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ หรือ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
  2. สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายกับคลินิกเฉพาะทางแล้ว หรือผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการกับศูนย์การรักษาเฉพาะทาง สามารถเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่นัดหมายได้ที่คลินิกนั้น ๆ โดยไม่ต้องผ่านจุดคัดกรองที่คลินิกเวชปฏิบัติ
  3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลารอคอย เมื่อผู้ป่วยพบแพทย์เสร็จสิ้นในวันนั้น ๆ ผู้รับบริการสามารถแจ้งเลขการเข้ารับบริการ (VN) ที่ตู้คิวแล้วกลับบ้านได้ทันที เพื่อรอรับแจ้งยอดชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่าน SMS
  4. ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ E-Payment หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code สำหรับผู้ป่วยที่มียากลับบ้าน เรามีบริการตจัดส่งยาทางไปรษณีย์ รวมถึงการรับยาโดยไม่ต้องลงจากรถแบบ Drive Thru สำหรับยาบางประเภทที่ไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทุกท่าน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารโรงพยาบาล

 

 

ช่องทางการนัดหมายกับศูนย์การรักษาต่างๆ

 

 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

• ผู้ป่วยโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• ศูนย์เต้านม LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm

• ศูนย์รังสีมะเร็งวิทยา โทร 02-576-6021-2

• ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา โทร 02-576-6298-9

• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง โทร 0 2576 6229-30

     1) คลินิกอายุรกรรมโรคไต

     2) คลินิกอายุรกรรมโลหิตวิทยา

     3) คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา

     4) คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร

     5) คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม

     6) คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ

• ศูนย์โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี โทร 0 2576 6855-56

• คลินิกกุมารเวช โทร 0 2576 6229-30

• คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โทร 0 2576 6229-30

• คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โทร 0 2576 6229-30

• ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู (คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู) โทร 02-576-6802-3

• คลินิกโสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา โทร 02-576-6811

• ศูนย์สุขภาพสตรี (ผู้ป่วยใหม่ สามารถติดต่อได้ทาง LINE โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ > http://nav.cx/8DqLuQm และผู้ป่วยเก่า ติดต่อได้ที่ โทร 02-576-6565,02-576 6589)

 

 ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

• ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โทร 06 4585 5197

• คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด โทร 06 4585 5197

• คลินิกจักษุ โทร 06 4586 2418

• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร 0 2765 5796

• คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ โทร 0 2765 5735

• คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โทร 0 2765 5741

• คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โทร 0 2765 5741

• คลินิกโรคไต โทร 0 2765 5741

• ศูนย์ภาพวินิจฉัยฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โทร 0 2765 5760 / 06 4585 5262

• คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด โทร 0 2765 5765

 

 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

• นัดหมายตรวจเพทสแกน โทร 09 6091 8369

• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1

• คลินิกสูงวัยและความจำ โทร 06 4585 5189 / 0 2576 6060-1

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

Add LINE Official : @Chulabhornhospital > http://nav.cx/8DqLuQm