ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

กุมารเวชกรรม กุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย และฉีดวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์อายุ พร้อมแนะนำวัคซีนเสริมที่จำเป็นสำหรับเด็ก โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กป่วยที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางคลินิกกุมารเวชกรรม ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้

  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจ
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

 

 

 
 
เชื้อโรค RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่พบระบาดมากในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ทั่วโลก ในประเทศไทย มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว เชื้อ RSV นี้ เมื่อเกิดการติดเชื้อ จะมีโอกาสเกิดเป็นซ้ำได้ เชื้อนี้ติดต่อกันได้ง่ายในเด็กเล็ก ทางการไอ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย ซึ่งปนเปื้อนที่โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น เป็นต้น หรือติดต่อโดยการสูดหายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
 
อาการ
เด็กจะมีอาการไอมาก มีเสมหะมาก เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี้ดๆ อาจมีน้ำมูกหรือจามร่วมด้วย บางครั้งเหมือนมีเสมหะคั่งค้างในหลอดลมตลอด ไอติดๆ แต่ขับเสมหะไม่ออก อาจมีไข้ต่ำๆ หรือไข้สูงก็ได้ 
 
 
วิธีสังเกตอาการ
ระยะฟักตัว 3-6 วันหลังได้รับเชื้อ จะมีอาการคล้ายไข้หวัด จากนั้น จะออกอาการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
 
ความรุนแรง
เด็กเล็กที่มีโรคหรือภาวะประจำตัว อาทิเช่น เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เด็กคลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีโรคปอด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือ โรคหลอดลมไวเกิน โรคหัวใจ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เมื่อโชคร้ายติดเชื้อ RSV จะมีอาการทรุดหนักกว่าเด็กทั่วไป บางครั้งการอักเสบถึงกับลงหลอดลมส่วนลึกหรือลงเนื้อปอด เกิดภาวะขาดออกซิเจน ภาวะการหายใจล้มเหลว หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม สำหรับเด็กเล็กที่เดิมมีสุขภาพแข็งแรง เด็กโต หรือผู้ใหญ่ อาการจะคล้ายไข้หวัดและจะสามารถหายได้เอง โดยทั่วไป เด็กเล็กอาจมีอาการนานถึง 1-2 สัปดาห์จึงจะดีขึ้น
 
วิธีการป้องกัน
แม้ว่าในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะค้นพบเชื้อไวรัส RSV มานานกว่า 60 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นหรือผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนี้ได้ ดังนั้น การป้องกันก็ใช้วิธีเดียวกันกับการป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ คือ การใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหรือมีคนอยู่แออัด หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พยายามสอนหรือฝึกเด็กเล็กไม่ให้นำนิ้วมือใส่จมูก ปาก หรือ ขยี้ตา รักษาระยะห่างจากคนที่ป่วย หลีกเลี่ยงการนำเด็กไปเล่นคลุกคลีใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กเล็ก หรือเด็กที่ป่วย ไอ ไม่สบาย ทำความสะอาดของเล่นเด็กและของใช้เป็นประจำ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันกับเด็กคนอื่น หลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือมลพิษฝุ่นพิษในอากาศ ดื่มน้ำอุ่นน้ำสะอาดเป็นประจำ
 
การรักษา
ยังไม่มีการใช้ยาต้านไวรัสที่จำเพาะเจาะจงอย่างแพร่หลาย จะพิจารณาใช้ยาได้ในผู้ป่วยหนักบางกรณีเท่านั้น เนื่องจากยามีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างอันตราย โดยทั่วไป จึงเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ อาทิเช่น การให้ออกซิเจนทางจมูกหรือทางปาก การให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำเพื่อเพิ่มสารน้ำในร่างกาย การเคาะปอด การดูดเสมหะ สามารถให้ยาพ่นและยากินช่วยขยายหลอดลม ยาละลายเสมหะ ถ้ามีไข้ ให้เช็ดตัวลดไข้หรือกินยาน้ำแก้ไข้พาราเซ็ตตามอลได้
 
 
 

Contact

Phone:

คลินิกกุมารเวชกรรม
0 2765 5700 ต่อ 5401-2

คลินิกสุขภาพเด็กดี
0 2765 5700 ต่อ 5403-4

Line:

เพิ่มเพื่อน

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 

Location

กุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม
ชั้น 2  โถงลิฟท์  A  โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง
 
คลินิกสุขภาพเด็กดี
ชั้น 2  โถงลิฟท์ A  โซน A  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง
 
906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Contact

Phone:

0 2576 6163

0 2576 6170

Fax:

 

E-mail:

 

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา:

วันอังคาร:

16.00 - 20.00 น.

วันพุธ :

16.00 - 20.00 น. 

วันพฤหัสบดี :

16.00 -19.00 น. 

Location

คลินิกกุมารเวชกรรม

ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210