ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

ตรวจสุขภาพ Check up Center

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งส่วนราชการ และเอกชน แนะนำให้เหมาะสมตามช่วงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองความเจ็บป่วยก่อนก่อนโรค ประเมินความเสี่ยงของโรคต่างๆ รวมถึงการออกใบรับรองแพทย์ การฉีดวัคซีน เวชศาสตร์การท่องเที่ยวสำหรับท่องเที่ยว ดูงาน หรือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคในอนาคต การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดูแลสุขภาพ เราสามารถตรวจพบความผิดปกติของร่างกาย ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการจากผลตรวจสุขภาพ เพื่อให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดโรคได้

การบริการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การประเมินสุขภาพจากประวัติผู้ป่วย
 • การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Acuity)
 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกลาง (Lab)
 • การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ เอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
 • การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษ การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพิเศษร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (Liquid bases cytology + HPV DNA Screening Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
 • การฉีดวัคซีน

การบริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริษัท

ให้บริการตรวจสุขภาพแบบเป็นกลุ่ม สามารถให้บริการได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หากท่านสนใจสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่องานประชาสัมพันธ์และการตลาด โทร. 0 2576 6833-35
 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 3. ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวานหรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจจะทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน
 4. ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น 
 5. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจปัสสาวะของสุภาพสตรี ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนแล้ว 7 วัน  เพราะอาจทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้
 6. สุภาพสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า

กลุ่มเสี่ยง

เมื่อติดเชื้ออาจมีอาการป่วยหนักกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง การได้รับวัคซีนช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สู่ผู้อื่น และคนในครอบครัวบริการทางการแพทย์

 • เด็ก อายุน้อยกว่า 5 ปี
 • หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหัวใจ ปอด เบาหวาน มะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ภาวะอ้วน
 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ข้อแนะนำ

 • ควรฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสายพันธุ์ที่ระบาดแตกต่างกันในแต่ละปี
 • หลังฉีดวัคซีนแล้ว อาจยังมีโอกาสเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่ความรุนแรงของโรคจะลดลง
 • กรณีมีภาวะแพ้ไข่ สามารถฉีดได้ภายใต้การดูแลจากแพทย์

 

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อทางเลือด
 • ปรึกษาก่อนการรับวัคซีนต่างๆ

 

Contact

Phone:

0 2765 5700 ต่อ 5242, 5243

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

เสาร์
เวลา 08.00 – 12.00 น. 

 

Location

ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง

906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย