ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

ทางเดินอาหารและตับ ทางเดินอาหารและตับ

มะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี

ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร รวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมด้วยบริการการวางแผนรักษาโรคมะเร็งจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนการรักษามะเร็งร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาด้านโรคตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี เป็นผู้ร่วมกำหนดและวางแผนการรักษา ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษา

ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังที่มีความเสี่ยงเฉพาะต่อการเกิดโรคมะเร็งเซลล์ตับ
 • ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีการลุกลามมายังตับ  
 • ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลตนเองและครอบครัว

 

เป้าหมายการบริการ

 • ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเซลล์ตับรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปลอดภัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 • ค้นหาและติดตามความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเซลล์ตับของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
 • ผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งชนิดอื่นๆที่มีการลุกลามมายังตับ ได้รับการรักษาพยาบาลได้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • การให้บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop service)
 • การดูแลรักษาแบบ Multidisciplinary approach โดยสหสาขาวิชาชีพและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา
 • การดูแลผู้รับบริการแบบ Comprehensive care
 • เสริมสร้างความรู้ การป้องกัน การส่งเสริมด้านสุขภาพ Health education/Health promotion

 

การบริการตรวจวัดการทำงานของตับ indocyanine green (ICG)

Indocyanine green (ICG) clearance test เป็นการประเมินการทำงานของตับก่อนการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาปริมาณของสาร ICG ในเลือดภายหลังฉีดเข้าเส้นเลือดไปแล้ว 15 นาที ในผู้ป่วยที่มีค่าสารที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลือง(bilirubin) ปกติและไม่มีภาวะท้องมาน(ascites) ในภาวะตับแข็งจะมีการขับถ่ายสาร ICG ทางน้ำดีไม่ดีทำให้มีระดับ สาร ICG ในเลือดที่ 15 นาทีสูงจึงไม่เหมาะต่อการผ่าตัดตับออกไปในปริมาณมาก การตรวจ ICG จะสามารถช่วยศัลยแพทย์ในการตัดสินใจการรักษาได้อย่างแม่นยำ ผู้ป่วยไม่เสี่ยงกับภาวะตับวายหลังการผ่าตัด (Post Hepatectomy Liver Failure)

อาการเจ็บป่วยและโรคที่รักษา

 • โรคมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดี
 • โรคไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี

Contact

Phone:

0 2576 6820

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น
.

 

Location

ทางเดินอาหารและตับ

ชั้น 3 ตึกศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย