ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด Rehabilitation Center

 

 • กลุ่มผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease)
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจ (Pulmonary and respiratory disease)
 • กลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก (Heart and lung surgery)
 • กลุ่มผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke)
 • กลุ่มบุคคลทั่วไป และนักกีฬา (General and athlete)
 • กลุ่มผู้สูงอายุ (Aging)

การดูแลผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดทางหัวใจและทรวงอก

 1. ประเมินสมรรถภาพร่างกาย และเตรียมตัวก่อนผ่าตัด (Pre-operative assessment & training program) ที่คลินิกฯ พร้อมรับอุปกรณ์ฝึก ในวันที่พบแพทย์ผู้ผ่าตัด / ตามนัดหมายจากคลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด
 2. นัดหมายเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพก่อนผ่าตัด (Prehabilitation program) ผ่านระบบ Video Call ต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 3. ทบทวนการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ในวันนัดหมายเข้านอนโรงพยาบาล (Admission day) พร้อมรับอุปกรณ์ฝึกเพิ่มเติม
 4. เข้ารับการผ่าตัดตามกำหนด
 5. ฟื้นฟูร่างกายระยะที่ 1 ณ หอผู้ป่วยใน ตั้งแต่หลังผ่าตัดวันที่ 1 อย่างต่อเนื่องวันละ 2 ครั้งไปจนกว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดจะอนุญาตให้กลับบ้าน
 6. ประเมินสมรรถภาพร่างกายหลังจากกลับไปรักษาตัวที่บ้าน พร้อมแพทย์ผู้ผ่าตัด และพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 7. เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายระยะที่ 2 ณ คลินิกฯ หรือ ผ่านระบบ Video call ต่อเนื่อง 8-12 ครั้งตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังผ่าตัด

การดูแลผู้ป่วยเข้ารับหัตถการทางหัวใจและหลอดเลือด

 1. เข้ารับการทำหัตถการตามกำหนด
 2. ฟื้นฟูร่างกายระยะที่ 1 ณ หอผู้ป่วยใน ต่อเนื่องวันละ 1 ครั้ง ไปจนกว่าแพทย์เจ้าของไข้จะอนุญาตให้กลับบ้าน
 3. ประเมินสมรรถภาพร่างกายหลังจากกลับไปรักษาตัวที่บ้าน พร้อมแพทย์เจ้าของไข้ และพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 4. เข้ารับการฟื้นฟูร่างกายระยะที่ 2 ณ คลินิกฯ หรือ ผ่านระบบ Video call ต่อเนื่อง 8-12 ครั้งตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังทำหัตถการ

การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทางหัวใจ ปอด และหลอดเลือด

 

 1. นัดหมายเพื่อพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 2. เข้ารับการฟื้นฟูร่างกาย ณ คลินิกฯ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวม (CPET หรือ VO2Max)

 

กลุ่มที่ 1 ส่งปรึกษาโดยแพทย์

 1. แพทย์ส่งปรึกษา
 2. นัดหมายเพื่อเข้ารับการทดสอบ และเอกสารการเตรียมตัวก่อนการทดสอบ
 3. เข้ารับการทดสอบ ณ คลินิกฯ

 

กลุ่มที่ 2 ตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้านหัวใจ ปอด และหลอดเลือด (จะกลับมาเปิดให้บริการเร็วๆนี้)

 

กลุ่มที่ 3 ทดสอบสุขภาพในนักกีฬา โดยแพทย์เฉพาะด้าน (จะกลับมาเปิดให้บริการเร็วๆนี้)

 

 

 

Contact

Phone:

1118 กด 5141-2

LINE:

เพิ่มเพื่อน

 

Service Hours

จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 -16.00 น.

 

Location

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  ปอด และหลอดเลือด

ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง 
906  ถนนกำแพงเพชร 6  ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

Contact

Phone:

1118

LINE:

@664qajbl

 

Service Hours

จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 -16.00 น.

 

Location

ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ  ปอด และหลอดเลือด

ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง 
906  ถนนกำแพงเพชร 6  ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210