ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

ศัลยกรรม ศัลยกรรม

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยระบบผสานภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

(MRI fusion prostate biopsy)

มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งที่พบได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย ในปัจจุบันผู้ป่วยชายกลุ่มอายุ 50 -75 ปีที่เข้ารับการรักษา หรือ ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล มักจะได้รับการตรวจค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA) มาด้วย ค่า PSA ที่สูงขึ้นจะแสดงถึงความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่สูงขึ้น ผู้ป่วยที่มีค่าสูงผิดปกติจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อทำการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ซึ่งในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ
 
 1. การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากแบบดั้งเดิม ใช้วิธีสุ่มตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านระบบ Ultrasound 
 2. การตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากด้วยระบบผสานภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI fusion prostate biopsy) เป็นระบบที่จะผสานภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมลูกหมากของผู้ป่วยที่ทำไว้ก่อนหน้า เข้ากับเครื่องมือตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากแบบดั้งเดิมของศัลยแพทย์ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจชิ้นเนื้อในบริเวณที่สงสัยได้แม่นยำมากกว่าแบบดั้งเดิม 
ระบบการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากด้วยวิธีผสานภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ พบว่ามีความแม่นยำสูงกว่าการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีดั้งเดิมมาก มีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของระบบนี้ในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยเฉพาะในกลุ่มมะเร็งความเสี่ยงสูง รวมทั้ง สามารถลดการตรวจชิ้นเนื้อโดยไม่จำเป็นในผู้ป่วยได้
 
 
คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้นำระบบการผสานภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ตรวจหามะเร็งตั้งแต่ปี 2562 และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะเริ่มต้นได้เป็นจำนวนมาก นำไปสู่การรักษาได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีการดำเนินโรคที่ดี และมีคุณภาพชีวิตหลังการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น
 

นายแพทย์วิชญะ ปริพัฒนานนท์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ


ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็งลำไส้และทวารหนัก ไม่ได้เริ่มต้นจากผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วเท่านั้น แต่เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ และการป้องกันก่อนเกิดโรค สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ เพราะการตรวจพบอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้หายขาดได้

การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมินการแพร่กระจายของโรคทุกราย ก่อนเริ่มต้นรักษาด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย โดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดของผู้ป่วยจะถูกนำไปใช้พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ป่วยแต่ละรายจากคณะกรรมการ Tumor board ซึ่งประกอบด้วย ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนัก เราสามารถผ่าตัดรักษาทั้งการเปิดทางหน้าท้องตามปกติ และการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมทั้งการรักษาเสริมไม่ว่าจะเป็นการใช้รังสีรักษาหรือการให้เคมีบำบัดโดยอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาซึ่งเชี่ยวชาญด้านการดูแลบริหารยา และเภสัชกรที่มีประสบการณ์ในการผสมยาในห้องผสมยาที่มีความทันสมัยและปลอดภัย
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีและเครื่องมือการวินิจฉัยรักษาที่พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทย

ศัลยกรรมทั่วไป

 

ศัลยกรรมตกแต่ง

 

ศัลยกรรมทรวงอก

 

ศัลยกรรมประสาท

 

ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

 

ศัลยกรรมหลอดเลือด

 

ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

 

 

อาการผิดปกติของการปัสสาวะ

 • ปัสสาวะแสบขัด
 • ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะบ่อย 
 • กลั้นปัสสาวะลำบาก 
 • ปัสสาวะเป็นเลือด 
 

โรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะทุกประเภท ทุกระยะ

 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งไต
 • มะเร็งท่อไตและกรวยไต
 • มะเร็งอวัยวะเพศ/อัณฑะ

 

 1. ภาวะต่อมลูกหมากโต 
 2. โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ 
 3. ปรึกษาสุขภาพเพศชาย รวมถึงโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 4. โรคระบบทางเดินปัสสาวะอื่นๆ 
 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่

Contact

Phone:

1118 กด
ทำนัด 5382
เลื่อนนัด 5367
ประเมินก่อนผ่าตัด 5365

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น. 
อาทิตย์
เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

Location

ศัลยกรรม

ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ขนาด 400 เตียง

906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210