ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

หัวใจและหลอดเลือด Cardiology Centre

บริการทางการแพทย์

ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ เพื่อรองรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง โดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

การป้องกันและตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

ด้วยนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็มีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายต่อชีวิตได้ดีกว่าที่จะให้การรักษาผู้ป่วยหลังจากที่มีอาการแล้ว


เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อการป้องกันอย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นไม่ให้ดำเนินไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ภาวะอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน ระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมในเลือด ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น พร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด ที่สามารถให้ข้อมูลครบถ้วนและแม่นยำในการช่วยตรวจหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่มก่อนมีอาการ การวินิจฉัยโรค และการเตรียมการรักษา โดยสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสามารถให้การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในคนไข้ที่มีอาการแน่นหน้าอกแบบเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังสามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคของโครงสร้างหัวใจเบื้องต้น เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว หัวใจโต เป็นต้น และยังรวมไปถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยที่มีอาการใจสั่นหรือเป็นลมหมดสติ


การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจหาสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนลู่วิ่งหรือการปั่นจักรยาน โดยใช้ประกอบกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อช่วยในการวินิฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวในขาดเลือดจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ รวมถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่ออกกำลังกาย การตรวจนี้เป็นการตรวจที่ทำได้ง่ายและความแม่นยำในการวินิจฉัยค่อนข้างดีและมีความปลอดภัยสูง การตรวจนี้ผู้ป่วยควรจะต้องงดน้ำและอาหาร รวมไปถึงบุหรี่และกาแฟก่อนทำการตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง


การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับหัวตรวจความละเอียดสูงที่สามารถจำลองภาพ 3 มิติ ทำให้ได้ภาพการทำงานของหัวใจที่ละเอียดและเสมือนจริงประกอบเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ประโยชน์ของการตรวจนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์ให้การวินิฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


การตรวจหัวใจด้วยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงควบคู่กับการออกกำลังกาย (Exercise stress echocardiogram)

เป็นการตรวจค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือในคนไข้ที่มีอาการเหนื่อยง่ายแบบไม่ทราบสาเหตุและสงสัยความผิดปกติจากโรคหัวใจ ผู้ทำการตรวจจะต้องตรวจโดยการเก็บภาพคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนออกกำลังกายและหลังจากออกกำลังกายเสร็จทันที ซึ่งการออกกำลังกายนี้สามารถทำได้ทั้งแบบเดินบนลู่วิ่งสายพาน (treadmill stress test) หรือแบบปั่นจักรยาน (bicycle stress test) การตรวจนี้จะให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นกว่าการตรวจด้วยการเดินบนลู่วิ่งหรือการปั่นจักรยานเพียงอย่างเดียว


การบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Holter Monitoring)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาทั้งแบบชุดการตรวจติดตามตลอด 24 ชั่วโมง และแบบควบคุมการบันทึกสัญญาณด้วยตนเองเมื่อมีอาการ ใช้ตรวจจับจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจที่ซ่อนอยู่แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อสืบค้นและวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่แอบแฝงอยู่และไม่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้น ทำให้สามารถป้องกันการเสียชีวิตแบบกระทันหันหรือภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากภัยเงียบของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ


การทดสอบภาวะการเป็นลมหมดสติด้วยเครื่องปรับระดับ (Tilt Table Test)

เทคนิคการตรวจด้วยเตียงปรับองศาการนอน พร้อมชุดตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพ ใช้ตรวจจับการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติในขณะยืน ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติหรือเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุ


การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด (Ankle-Brachial Index)

การตรวจหาร่องรอยการตีบของหลอดเลือดส่วนปลาย รวมถึงการตรวจหาการแข็งตัวหรือความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพื่อใช้ในการทำนายหรือพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต


การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Doppler)

การตรวจหาร่องรอยการสะสมของคราบไขมันบนผนังหลอดเลือดและดูเรื่องการตีบตันในหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีทีมแพทย์หัวใจที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาของโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การรักษาโรคเฉพาะต่างๆทางหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด

เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการด้านการรักษาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว เครื่องแรกในอาเซียน ที่สามารถแสดงรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัด สามารถลดปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจรักษาให้น้อยที่สุดและใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สร้างภาพแผนที่หลอดเลือดนำทางของหลอดเลือดหัวใจ (Dynamic Coronary Roadmap) มีความสามารถในการสั่งงานต่างๆ การดูภาพหลอดเลือด รวมถึงการประมวลผล ด้วยตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงที่นอกจากการตรวจรักษาโรคในหลอดเลือดหัวใจได้แล้ว ยังสามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแขน ขา ได้เป็นอย่างดี ทำให้ทีมแพทย์ทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย

เทคโนโลยีการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Electrophysiology study) ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. Electrophysiology (EP) recording system คือ เครื่องบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งสามารถกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้มีลักษณะความผิดปกติเกิดขึ้น โดยเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
 2. Radiofrequency ablation (RFA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยใช้คลื่นวิทยุ/ความร้อนทำลายจุดก่อกำเนิดที่ทำให้เกิดการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ
 3. Navigation system หรือ 3D electroanatomical mapping เป็นเครื่องจำลองลักษณะไฟฟ้าออกมาเป็นลักษณะกายวิภาคแบบภาพ 3 มิติ เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งความผิดปกติของการเต้นของหัวใจและการลัดวงจรที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการรักษาที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยระหว่างพักฟื้น

เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยข้างเตียง (Bedside Monitor) พร้อมด้วยเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 16 Lead ที่ทำให้แพทย์สามารถเข้ามาดูอาการคนไข้ด้วยระบบการทำงานของ Bedside Monitor ที่สามารถเก็บข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยทั้งหมดโดยแพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยประเมินผลการรักษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้ และยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างแพทย์และพยาบาล

เทคโนโลยีฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสามารถทำให้อาการทางโรคหัวใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ มีโปรแกรมต่างๆ ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โปรแกรมที่ช่วยลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อชะลอการดำเนินโรคและป้องกันไม่ให้เกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ำอีก ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน

เครื่องนวดขากระตุ้นการทำงานของหัวใจ Enhanced External Counter Pulsation (EECP)

เครื่องกระตุ้นเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจด้วยระบบปั๊มที่ขาแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะทำงานสอดประสานไปกับการเต้นหัวใจ ช่วยเพิ่มแรงดันโลหิตกลับไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรัง จัดเป็นเทคนิคการรักษาขั้นสูงที่ใช้ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


เครื่องตรวจสมรรถภาพการออกกำลังกาย Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET)

เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแบบองค์รวม ด้วยชุดตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซและสายพานลู่วิ่ง ใช้เทคนิคการวัดการใช้ออกซิเจนและการใช้พลังงานของร่างกายสะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจของผู้ป่วยอย่างละเอียด ใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน (TAVR)

โรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง (Severe aortic stenosis) เป็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของรา่งกายไม่เพียงพอ สาเหตุหลักเกิดจากการเกาะตัวของหินปูนแคลเซียมเมื่ออายมุากขึ้น (Calcium build-up) เกิดจากไข้รูห์มาติก (Rheumaticfever) และบางส่วนเกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจแต่กำเนิด

อาการแสดงที่บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรค

 • เจ็บแน่นหน้าอก (Chest pain)
 • หน้ามืดเป็นลม (Syncope)
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว (HeartFailure)

แนวทางการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง

• การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (Aortic valve replacement) ที่่เป็นการรักษาตามมาตรฐาน

• การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกผ่านสายสวน(Transcatheteraorticvalvereplacement:TAVR)

ซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงในผู้ป่วยที่อาการรุนแรง มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก มีโรคร่วมหลายโรค เคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบเทียม เคยผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG) และในผู้ป่วยอายุมากกว่า 75 ปี การรักษาด้วยวิธีนี้จะลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาการพักฟื้นในการนอนโรงพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิติให้กับผู้ป่วย

ปัจจุบัน การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรงด้วยการทำหัตถการ TAVR เป็นการรักษาตามมาตรฐานในระดับสากล และเป็นเป้าหมายสำคัญของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ รุนแรง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เท่าเทียมในระดับสากล เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษา การส่งต่อ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับหัตถการ TAVR ทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งหัตถการการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนนี้ถือเป็นหัตถการการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองไทย และสามารถทำได้เฉพาะโรงพยาบาลบางแห่ง ซึ่งถือเป็นอีกหัตถการที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนการรักษาลิ้นหัวใจเอ-อออร์ติกตีบอย่างรุนแรง ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัด

 

Cardiology Center

Is a comprehensive cardiology clinic offering expert cardiovascular assessment and treatment in all situations 24 hours a day. In Thailand, cardiovascular disease is the second largest leading cause of death behind cancer. The center offers non-invasive diagnostic procedures, treatment programs developed using the latest laboratory technologies in cardiac catheterization, and single-cardiac catheterization x-ray which is on of the most modern and the first in the ASEAN region allowing cardiologists to provide accurate diagnosis and develop the most appropriate treatment programs.

 

บริการรักษาโรคหัวใจที่ครอบคลุม


 1. การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยวิธีการบอลลูน ใส่ขดลวด
 2. การรักษาหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นของร่างกายนอกเหนือจากหลอดเลือดหัวใจ
 3. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
 4. การใช้คลื่นวิทยุจี้สายไฟฟ้าในหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ
 5. การผ่าตัดทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจ 
 6. การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลว โดยไม่ใช้การผ่าตัดด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Enhanced External Counter Pulsation (EECP) ซึ่งจะเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ และช่วยให้สมรรถภาพการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้น มีผลให้อาการเจ็บหน้าอกและอาการเหนื่อยง่ายลดลง

 

Contact

Phone:

06 4205 3970
0 2765 5700 ต่อ 5158-9

 

LINE:

เพิ่มเพื่อน

 

Service Hours

จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

Location

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ขนาด 400 เตียง
เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210