ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

สุขภาพสตรี Woman Health Center

 

  • ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน
  • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
  • ตกขาวผิดปกติ
  • ก้อนในอุ้งเชิงกราน
  • ปัญหาทางเพศสัมพันธ์
  • ปัญหาเรื่องภายในของสตรีในทุกๆประเด็น
  • มะเร็งทางด้านนรีเวช
  • ปัญหาวัยสุขภาพสตรีวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน
  • ผู้มีบุตรยาก

มะเร็งปากมดลูก รู้เท่าทัน ป้องกันได้

  • มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทย รองจากมะเร็งเต้านม

  • อันดับ 2 ของมะเร็งที่คร่าชีวิตสตรีไทย ได้แก่มะเร็งปากมดลูก

  • ทุกๆ วันจะมี...สตรีไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ถึง 13 คน

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในฐานะโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการตรวจรักษาโรคมะเร็ง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการช่วยลดอุบัติการณืและโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงมาตรฐานการตรวจป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

"เพราะเราอยากให้สตรีไทยทุกคนมีสุขภาพดี ป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก"

 

โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าแพทย์กรณีนอกเวลาราชการ

 

Contact

Phone:

0 2576 6565

Line:

สุขภาพสตรี

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์รักษาภาวะการธำรงพันธุ์

เพิ่มเพื่อน

 

Service Hours

จันทร์ – พฤหัสบดี
เวลา 08.00-20.00 น. 

ศุกร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 

Location

สุขภาพสตรี

ชั้น 9 ตึกศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210