ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

อายุรกรรม อายุรกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการให้ยาเป็นหลัก พร้อมดูแลและให้การรักษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งสาขาย่อยออกไปตามระบบอวัยวะต่าง ๆ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ โดยทีมเเพทย์อายุกรรมเฉพาะทางแต่ละสาขาจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

 

ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยคลินิกการรักษา

 

อายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

เป็นโรคที่เกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ในระบบต่อมไร้ท่อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน หรือจากการเกิดรอยโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดโรคตามมาหลายโรค เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ กระดูกพรุน และรวมถึงโรคฮอร์โมนต่าง ๆ

 

อายุรกรรมโรคไต

ไต เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด ซึ่งการทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยโรคไตจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปมากแล้ว โดยโรคไตที่พบบ่อย ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคนิ่วในไต และโรคไตอักเสบจากการติดเชื้อ

 

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซึม

เป็นกลุ่มของภาวะที่เกิดจากอายุ อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำ ๆ การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่น ๆ โรคข้ออักเสบมีด้วยกันมากกว่า 100 ชนิด เช่น ข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน และโรคเกาต์

 

อายุรกรรมโรคภูมิแพ้

เป็นอาการที่กำลังบ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายกำลังมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก คัดจมูก คันตามร่างกาย แน่นหน้าอก หอบหืด แพ้แมลงกัดต่อย หรือแพ้อาหาร ซึ่งหากมีอาการโรคภูมิแพ้ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพราะภูมิแพ้บางชนิดมีอาการที่เฉียบพลันและรุนแรงได้

 

อายุรกรรมทั่วไป

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชปฏิบัติทั่วไป

 

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

เป็นโรคที่เกิดจากที่มีเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว ผ่านเข้าสู่ร่างกายตามช่องทางต่าง ๆ จึงเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกอวัยวะในร่างกาย

 

อายุรกรรมประสาทวิทยา

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความซับซ้อน มีตั้งแต่อาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรง เช่น ปวดหัวอย่างเบา ๆ ลมชัก สมองเสื่อม ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมอง ทีมแพทย์จะช่วยดูแลตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจรักษา ไปจนถึงการบำบัดฟื้นฟูและติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

 

อายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ

เป็นโรคของอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ จมูก ลำคอ โพรงหลังจมูก กล่องเสียง และระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดคอ หลอดลม และปอดทั้งสองข้าง กลุ่มโรคนี้จึงครอบคลุมตั้งแต่โรคที่มีอาการไม่รุนแรง ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น หลอดลมอักเสบ หอบหืด วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ และมะเร็งปอด

 

อายุรกรรมผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โรคสมองเสื่อม โรคซึมเศร้า หรือโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านยา กายภาพบำบัด อารมณ์และจิตใจ อย่างใกล้ชิด

 

Contact

Phone:

0 2576 6229
1118 กด 5182-3

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น. 
เสาร์ 
 อาทิตย์
เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

Location

อายุรกรรม 

ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ขนาด 400 เตียง 
ชั้น 3 ตึกศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย