ศูนย์การรักษา ศูนย์การรักษา

โรคไต Nuclear Medicine Department

เป็นศูนย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้น และระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร และพยาบาลประจำศูนย์ในการประเมินการทำงานของระบบไต ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

 

ขอบเขตการให้บริการ

  1. ผู้ป่วยประจำ   เป็นผู้ป่วยนอกที่จำเป็นต้องรับการฟอกเลือดอาทิตย์ละ 1-3 ครั้ง รวมถึงผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต
  2. ผู้ป่วยใน   ที่นอนรับการรักษาภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดตามแพทย์สั่ง
  3. ผู้ป่วยชั่วคราว เป็นผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการทำหัตถการภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดตามแพทย์สั่ง
  4. รับปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติรวมถึงการดูแลตนเอง ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

 


ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังหรือเฉียบพลันที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฟอกเลือดที่ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สามารถขอรับใบสมัครกรอกข้อมูล ณ ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

เพื่อทำนัดหมายตรวจปรึกษากับอายุรแพทย์โรคไต และรอรับการติดต่อกลับในการรับการฟอกเลือดต่อไป

 

เป็นหน่วยที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชนิดพิเศษแก่ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง

โดยมีหัตถการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 7 รายการ

            1. การฟอกเลือดในภาวะวิกฤต (Acute Hemodialysis)

            2. การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (Chronic Hemodialysis)

            3. การฟอกเลือด 24 ชั่วโมง (Continious renal replacement therapy : CRRT)

            4. การเปลี่ยนถ่ายพลาสม่า (Plasmapheresis)

            5. การดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion)

            6. การฟอกเลือดต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมง (Sustain low-efficientcy dialysis : SLED)

            7. การฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)การปลูกถ่ายไตคืออะไร

การปลูกถ่ายไต คือ การบำบัดทดแทนไตในการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายวิธีหนึ่ง โดยนำไตที่ยังทำงานดีหนึ่งข้างจากผู้บริจาคที่มีชีวิตหรือผู้บริจาคที่เสียชีวิตภาวะสมองตาย นำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยให้ผลในการรักษาดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าการบำบัดทดแทนไตวิธีอื่น ๆ เช่น การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้อง

ประโยชน์ของการปลูกถ่ายไตที่เหนือกว่าการบำบัดทดแทนไตชนิดอื่น ๆ

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต จะมีการทำงานของไตที่ใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่มีไตปกติทั้งสองข้าง และเหนือกว่าการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีอื่น ได้แก่ การกรองของเสีย การแลกเปลี่ยนดูดกลับน้ำและเกลือแร่ ผลิตฮอร์โมน เป็นต้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนจากการฟอกไต ลดการจำกัดชนิดอาหาร รับประทานอาหารได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้มากขึ้น

การปลูกถ่ายไตมีกี่ชนิด

การปลูกถ่ายไตมี 2 ชนิด

1. การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิต ผู้บริจาคไตต้องเป็นญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานตามหลักเกณฑ์ที่ระบุตามกฎหมาย การปลูกถ่ายไตโดยวิธีนี้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่มีภาวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยังไม่เข้ารับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง

2. การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย ในทางการแพทย์และกฎหมายถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ที่มีการทำงานของไตยังปกติ โดยผ่านการบริจาคให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยซึ่งจะเป็นองค์กรกลางที่จัดสรรให้กับผู้รอรับไตอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้การปลูกถ่ายไตโดยการซื้อขายไตจากบุคคลอื่นที่มีชีวิตอยู่ซึ่งไม่ใช่ญาติที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือสามีภรรยาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผิดกฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย์และศีลธรรม


โอกาสของการประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไต เป็นอย่างไร

     ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ดีขึ้น มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อไตและเลือดของผู้บริจาคและผู้รับบริจาค มีการผ่าตัดโดยใช้วิธีส่องกล้อง มียากดภูมิคุ้มกันชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตสูงกว่าในอดีตมาก แต่อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จในการปลูกถ่ายไตขึ้นกับหลายปัจจัย ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือชนิดของไตที่ได้รับ ถ้าเป็นไตที่มาจากญาติพี่น้องที่เนื้อเยื่อสามารถเข้ากันได้ และมาจากบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ โอกาสที่ไตจะทำงานได้เป็นปกติ และทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นก็มีสูงขึ้นผลสำเร็จใน 1 ปี และ 5 ปี อยู่ประมาณ 95 เปอร์เซนต์ และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ถ้าเป็นไตที่มาจากบุคคลอื่น หรือมาจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ว แม้โอกาสที่ไตจะทำงานได้เป็นปกติก็จะลดลง แต่ก็ยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากผลสำเร็จใน 1 ปี และ 5 ปี อยู่ประมาณ 85 เปอร์เซนต์ และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการปลูกถ่ายไตต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

     เป็นผู้ป่วยสัญชาติไทยที่มีโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการรักษา ได้แก่ ไม่เป็นมะเร็งที่ยังรักษาไม่หายขาด ไม่มีการติดเชื้อ HIV ไม่มีโรคที่รุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการผ่าตัด ไม่ป่วยทางจิต ไม่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะที่แก้ไขไม่ได้ และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติก่อนการผ่าตัดจากทีมแพทย์ผู้รักษาผู้ทำการปลูกถ่ายไต ปัจจุบันสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การครอบคลุมสิทธิในการปลูกถ่ายไต ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละกองทุนได้ระบุไว้ ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการปลูกถ่ายไตและผู้ที่ต้องการบริจาคไต ต้องไปติดต่อที่ใด ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนเข้ารับบริการปลูกถ่ายไต และญาติที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคไต สามารถขอข้อมูลเบื้องต้นได้จากอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เดิมทุกโรงพยาบาล โดยจะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์​ความเป็นเลิศทางการแพทย์​ด้านการปลูกถ่าย​ไต​(Comprehensive Center of Excellence in Kidney Transplantation)
เบอร์​โทรศัพท์​ 0 2​576 6192-3

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

1. ผู้ป่วยประจำ   อัตราค่าบริการฟอกเลือด 2,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกค่าฟอกเลือดได้ตามสิทธิของตนเอง

-  สิทธิข้าราชการ / กลมบัญชีกลาง  เบิกได้ 2,000 บาท

-  สิทธิประกันสังคม  เบิกได้ 1,500 บาท

สิทธิรัฐวิสาหกิจ   เบิกได้ตามเงื่อนไขของต้นสังกัด

- บุคคลทั่วไป สิทธิชำระเงินสด 2,000

2. ผู้ป่วยใน   อัตราค่าบริการฟอกเลือด  2,000 บาทต่อครั้ง  สามารถเบิกค่าฟอกเลือดได้ตาม

สิทธิข้าราชการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง

3. ผู้ป่วยในที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต   อัตราค่าบริการฟอกเลือด 3,500  บาทต่อครั้งสามารถเบิกค่าฟอกเลือดได้ตามสิทธิข้าราชการตามระเบียบกรมบัญชีกลาง


 

 

Contact

Phone:

0 2576 6192-3

 

Service Hours

จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

Location

ศูนย์โรคไต

ชั้น 3 ตึกศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา
จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

906 ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

Contact

Service Hours

วันจันทร์-วันศุกร์:

08.00-20.00 น.

วันเสาร์:

08.00-19.00 น.

วันอาทิตย์:

08.00-20.00 น.

Location

ศูนย์สุขภาพสตรี

อาคารโรงพยาบาล..ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวา เดินตรงไปคลินิกที่ 2 ด้านขวา

โรงพยาบาล... 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย